Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

1. Przewodniczący  - Przemysław Zieliński

    Z-ca przewodniczącego - Natalia Winowicz

2. Członkowie - Daria Staszak

                       - Iwona Winowska - Jałoszyńska

                       - Ewa Pawlak

                       - Paulina Danikowska

                       - Beata Nowicka

                       - Emilia Matusiak 

                       

                       

                       

                   

                       

Sponsor

bank spoldzielczy1