Razem z nami

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Błaszkach w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023 realizuje projekt współfinansowany z UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020  pt. „RAZEM Z NAMI”.    Kwota dofinansowania wynosi 510 000, 00 zł.

Celem projektu jest dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez:

1.    Realizację zajęć specjalistycznych:

 • ·        dogoterapia
 • ·        muzykoterapia
 • ·        arteterapia
 • ·        logorytmika

·        zajęcia fizjoterapeutyczno- korekcyjne /w tym zabawy w wodzie /

2.    Realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe:

 • ·        przyrodnicze
 • ·        matematyczne
 • ·        cyfrowe

3.    Realizację zajęć z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

W ramach realizacji projektu

 • ·        wzbogacono bazę placówki o nowe wyposażenie, meble, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne
 • ·        doposażono plac zabaw o nowe urządzenia i zabawki
 • ·        dostosowano łazienkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • ·        wyposażono salę wyciszającą o kolumny świetlne
 • ·        wyposażono salę terapeutyczną w specjalistyczny sprzęt i narzędzia dostosowane do prowadzenia diagnozy i terapii
 • ·        przeprowadzono cykl szkoleń oraz kursów dla nauczycieli przedszkola wzbogacających wiedzę , podnoszących kompetencje i kwalifikacje.

 kliknijFotorelacja